Úvodní stránka > Aktuality > Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa - 27. 6. 2017

Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa - 27. 6. 2017

Dne 27. června 2017 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na níže uvedená neobsazená služební místa:

SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ MINISTERSTVA OBRANY

 • vedoucí oddělení rozpočtových analýz odboru rozpočtu sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 307, ID 4475130000),

 • vrchní referent/rada oddělení ochrany územních zájmů Praha odboru ochrany územních zájmů sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 388, ID 3843060000),

SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE MINISTERSTVA OBRANY

 • vedoucí oddělení plánování obrany státu a krizového řízení odboru strategického rozvoje sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (č. 547, ID 3813810000),

SEKCE PRÁVNÍ MINISTERSTVA OBRANY

 • vrchní ministerský rada oddělení legislativního odboru legislativy a práva sekce právní Ministerstva obrany (č. 628, ID 3777720000),

 • vrchní ministerský rada oddělení právního odboru legislativy a práva sekce právní Ministerstva obrany (č. 642, ID 3861430000),

 • ministerský rada oddělení občanského a obchodního práva odboru pro právní zastupování sekce právní Ministerstva obrany (č. 655, ID 3778020000),

SEKCE STÁTNÍHO TAJEMNÍKA MINISTERSTVA OBRANY

 • ministerský rada odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (č. 888, ID 5140980000),

 • odborný referent/vrchní referent 2. dávkového oddělení odboru sociálního zabezpečení sekce státního tajemníka Ministerstva obrany (č. 961, ID 3809610000),

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC MINISTERSTVA OBRANY

 • ministerský rada oddělení projektů a programů odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1063, ID 3815820000),

 • ministerský rada oddělení projektů a programů odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1065, ID 3815840000),

 • ministerský rada oddělení služeb odboru nabývání movitého majetku sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1199, ID 3817300000).

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení, formuláře žádostí a příloh naleznete v sekci VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ.

Nahoru