Úvodní stránka > Aktuality > Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa – 4. 7. 2017

Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa – 4. 7. 2017

Dne 4. července 2017 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na níže uvedená neobsazená služební místa:

ODBOR BEZPEČNOSTI

 • ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 29, ID 4405130000),
 • rada/ministerský rada oddělení kybernetické bezpečnosti odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 31, ID 4602170000),
 • ministerský rada oddělení personální bezpečnosti a rozvoje ochrany utajovaných informací odboru bezpečnosti Ministerstva obrany (č. 64, ID 4404940000),

SEKCE DOZORU A KONTROLY

 • ministerský rada oddělení kontroly a analýz odboru inspekce ministra sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 112, ID 4483880000),
 • ministerský rada oddělení analytickoprávního odboru dohledu nad akvizicemi sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (č. 611, ID 5359000000),

SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ

 • vedoucí oddělení realizace finanční kontroly odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 254, ID 3842420000), pozn. 3. kolo výběrového řízení
 • ministerský rada oddělení controllingu odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 272, ID 5159240000),
 • ministerský rada oddělení řízení programového financování a dotací odboru financování sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (č. 321, ID 3841390000),

SEKCE PRÁVNÍ

 • vedoucí oddělení vnitřních předpisů odboru legislativy a práva sekce právní Ministerstva obrany (č. 1713221, ID 5410640000), pozn. 1. kolo výběrového řízení
 • ministerský rada oddělení pracovního a služebního práva odboru pro právní zastupování sekce právní Ministerstva obrany (č. 663, ID 3778130000),

SEKCE PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ

 • ministerský rada oddělení zřizovatelských funkcí a financování odboru řízení organizací sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 804, ID 3856050000),
 • ministerský rada oddělení kontroly podřízených organizací odboru řízení organizací sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany (č. 808, ID 4484890000),

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC

 • ministerský rada oddělení právní a obchodní podpory odboru vyzbrojování pozemních sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1087, ID 3815940000),
 • ministerský rada oddělení projektů a programů odboru vyzbrojování vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1104, ID 3861730000),
 • ministerský rada oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1128, ID 5363000000),
 • ministerský rada oddělení služeb odboru nabývání movitého majetku sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (č. 1202, ID 3817330000),

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení, formuláře žádostí a příloh naleznete v sekci VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ.

Nahoru