Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa – 14. 7. 2017

Publikováno: 18.7.2017 Autor: Vladimír Tetur

Dne 14. července 2017 zástupce státního tajemníka vyhlásil výběrová řízení na níže uvedená neobsazená služební místa.Žádosti do všech výběrových řízení se podávají do 4. srpna 2017 včetně.

Slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby státních zaměstnanců/zaměstnankyň (anonymní průzkum)

Publikováno: 9.7.2017 Autor: Vladimír Tetur

TATO AKTUALITA SE TÝKÁ POUZE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ/ZAMĚSTNANKYŇ! Vážené státní zaměstnankyně, vážení státní zaměstnanci,v rámci partnerství v projektu Evropského sociálního fondu Služba šitá na míru, jehož nositelem je Kancelář veřejného ochránce práv, si vás dovolujeme požádat o spolupráci při zodpovězení otázek dotazníkového šetření, které je zaměřeno na problematiku slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby výlučně státních zaměstnanců a zaměstnankyň ve státní službě. Bližší informace obsahuje úvodní text dotazníku, který naleznete na následující internetové stránce:http://1url.cz/@pruzkum ...

Vyhlášení výběrových řízení na neobsazená služební místa – 4. 7. 2017

Publikováno: 5.7.2017 Autor: Vladimír Tetur

Dne 4. července 2017 státní tajemník v Ministerstvu obrany vyhlásil výběrová řízení na níže uvedená neobsazená služební místa: ...

Změna služebního předpisu o systemizaci Ministerstva obrany a o požadavcích na služební, pracovní a vojenská místa

Publikováno: 3.7.2017 Autor: Vladimír Tetur

Dne 30. června 2017 schválil státní tajemník v Ministerstvu obrany služební předpis č. 11/2017, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 10/2017, o systemizaci a organizační struktuře služebních úřadů v působnosti Ministerstva obrany a požadavcích na služební, pracovní a vojenská místa v Ministerstvu obrany a služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, a to s účinností od 1. července 2017.

Stránky

Nahoru