Úvodní stránka > Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu


Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě může služební orgán služebním předpisem stanovit pro služební místo

  1. požadavek úrovně znalosti cizího jazyka,

  2. požadavek odborného zaměření vzdělání,

  3. jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,

  4. požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací​.


Služební předpis ke vnitřní systemizaci (SP-1/2018-ST)

Státní tajemník v Ministerstvu obrany stanovil pro služební místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu pro rok 2018 požadavky podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem č. 1/2018 ze dne 29. prosince 2017 (SP-01/2018-ST).

Služební předpis v uvedeném znění je účinný od 1. ledna 2018 do 14. února 2018.

Služební předpis si můžete stáhnout zde (*.pdf, 1 029 kB).

Upozornění: od 15. února 2018 je účinný ve znění služebního předpisu č. 5/2018 (SP-05/2018-ST)!

SP-1/2018-ST ze dne 29. prosince 2017, kterým se stanoví vnitřní systemizace


Změna služebního předpisu ke vnitřní systemizaci s účinností od 15. února 2018

Uvedený služební předpis je s účinností od 15. února 2018 změněn služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 5/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-05/2018-ST).

Částku sbírky služebních předpisů si můžete stáhnout zde (*.pdf, 3 007 kB).

Samotnou tabulku s vnitřní systemizací s účinností od 15. února 2018 si můžete stáhnout zde (*.xlsx, 668 kB).

Hlavička SP-05/2018-ST


Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Nahoru