Úvodní stránka > Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy

Platná vnitřní systemizace Ministerstva obrany (služebního úřadu) s účinností od 15. června 2018

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu


Systemizace a organizace

Platná vnitřní systemizace Ministerstva obrany (služebního úřadu) s účinností od 15. června 2018

(vyplývající ze služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 5/2018, služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 7/2018, služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 10/2018, služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 11/2018 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 12/2018- vizte níže). 


Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě může služební orgán služebním předpisem stanovit pro služební místo

  1. požadavek úrovně znalosti cizího jazyka,

  2. požadavek odborného zaměření vzdělání,

  3. jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,

  4. požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací​.

​Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany jsou publikovány ve Sbírce služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu obrany.


SP-1/2018-ST ze dne 29. prosince 2017, kterým se stanoví vnitřní systemizace

Služební předpis ke vnitřní systemizaci

Státní tajemník v Ministerstvu obrany stanovil pro služební místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu pro rok 2018 požadavky podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem č. 1/2018 ze dne 29. prosince 2017 (SP-01/2018-ST). Ke stažení SP-01/2018-ST zde (pdf, 1,22 MB).

Služební předpis byl změněn:

  • služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 5/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-05/2018-ST zde - pdf, 2,96 MB),
  • služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 7/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-07/2018-ST zde - pdf, 3,25 MB),
  • služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 10/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-10/2018-ST zde - pdf, 3,11 MB),
  • služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 11/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-11/2018-ST zde - pdf, 3,09 MB).
  • služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 12/2018, kterým se mění služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 1/2018, kterým se stanoví vnitřní systemizace (SP-12/2018-ST zde - pdf, 3,97 MB).

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Nahoru