Úvodní stránka > Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy

Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany
Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu


Služební předpisy státního tajemníka v Ministerstvu obrany

Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě může služební orgán služebním předpisem stanovit pro služební místo

  1. požadavek úrovně znalosti cizího jazyka,

  2. požadavek odborného zaměření vzdělání,

  3. jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby,

  4. požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací​.

Státní tajemník v Ministerstvu obrany stanovil pro služební místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu požadavky podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem č. 10/2017 ze dne 12. května 2017 (SP-10/2017-ST). Služební předpis je účinný od 15. května 2017.

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 11/2017, který novelizoval stávající služební předpis o systemizaci a požadavcích. Tento služební předpis reflektoval usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 2017 č. 491.

Konsolidované znění služebního předpisu SP-10/2017-ST s účinností od 1. července 2017 si můžete stáhnout jako celou částku Sbírky služebních předpisů státního tajemníka zde (pdf; 4 523 kB).

Samotnou přílohu 5 o systemizaci Ministerstva obrany a požadavcích pro služební, pracovní a vojenská místa účinnou od 1. července 2017 si může stáhnout

(1) ve formátu Microsoft Excel 2010 zde (xlsx; 206 kB),

(2) ve formátu Microsoft Excel 1997-2003 zde (xls; 450 kB),

(3) ve formátu Adobe Acrobat zde (pdf; 1 104 kB).

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, je ke stažení zde (667 kB).


Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a  personální ředitelky sekce pro státní službu

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete mimo tyto stránky.

Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu a personální ředitelky sekce pro státní službu jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra zde.

 

Nahoru