Home page > Výběrová řízení

Výběrová řízení

Elektronická úřední deska


ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
podle zákona o státní službě

MINISTERSTVO OBRANY

Kontakt:
Mgr. Daniel Maňas, tel. 973 225 611

e-mail: manasd@army.cz


Výběrová řízení ze dne 17. dubna 2021

 • sekce ekonomická
 • sekce správy a řízení organizací
 • skce vyzbrojování a akvizic

Výběrová řízení ze dne 10. dubna 2021

 • sekce nakládání s majetkem
 • sekce právní a investiční
 • sekce správy a řízení organizací
 • sekce vyzbrojování a akvizic

QR kód výběrová řízení


Prohlášení

Pokud dojde k nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v oznámení o vyhlášení výběrového řízení (soubor ve formátu *.pdf) a článku vyhlášení výběrového řízení, je rozhodující text oznámení o vyhlášení výběrového řízení (soubor ve formátu *.pdf).

Informace k dokládání úrovně znalosti cizího jazyka ve výběrových řízeních

POZOR DŮLEŽITÉ! Dokládání úrovně znalosti cizího jazyka je nejčastější chybou při podávání žádostí o přijetí do služebního poměru a/nebo zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného. Čtětě, prosím, pozorně níže uvedené řádky.

(1) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, o kterém se hovoří v některých oznámeních o vyhlášení výběrových řízení ke stažení zde [pdf, 1 027 kB].

(2) Stanovisko Ministerstva vnitra k dokládání úrovně znalosti cizího jazyka u osob, které nedisponují příslušným jazykovým certifikátem, osvědčujícím úroveň znalosti cizího jazyka, a to

 1. u občanů jiného členského státu Evropské unie než České republiky nebo občanů státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jehož úředním jazykem je požadovaný cizí jazyk,
 2. u státních občanů České republiky nebo občanů jiného členského státu Evropské unie nebo občanů státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří studovali v zahraničí, a
 3. v případě tzv. přesoutěžování představených.

Stanovisko naleznete ​zde.

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete mimo webové stránky Ministerstva obrany.


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ MIMO ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBU

 • žádná nevyhlášena

ÚŘAD PRO OBRANNOU STANDARDIZACI, KATALOGIZACI A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

Upozornění: ​kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního  úřadu.

Výběrová řízení na neobsazená služební místa


KRAJSKÁ VOJENSKÁ VELITELSTVÍ

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního úřadu.

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha

Krajské vojenské velitelství Praha

Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

Krajské vojenské velitelství Liberec

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové

Krajské vojenské velitelství Pardubice

Krajské vojenské velitelství Jihlava

Krajské vojenské velitelství České Budějovice

Krajské vojenské velitelství Plzeň

Krajské vojenské velitelství Brno

Krajské vojenské velitelství Olomouc

Krajské vojenské velitelství Ostrava

Krajské vojenské velitelství Zlín


ÚJEZDNÍ ÚŘADY

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky služebního úřadu.

Újezdní úřad Boletice

Újezdní úřad Březina

Újezdní úřad Hradiště

Újezdní úřad Libavá


INFORMAČNÍ SYSTÉM O STÁTNÍ SLUŽBĚ

Upozornění: kliknutím na odkaz se dostanete na stránky portálu státní služby spravovaného Ministerstvem vnitra určeného pro veřejnost.

Dle § 24 odst. 6 zákona o státní službě má právní účinky zveřejnění na úřední desce příslušného služebního úřadu, kde jsou také uvedeny veškeré nezbytné informace k výběrovému řízení. Informace uvedené v Informačním systému o státní službě mají pouze informativní charakter.

Seznam obsazovaných služebních míst
(evidence obsazovaných služebních míst obsahuje údaje o volných služebních místech určených k obsazení ve všech služebních úřadech, tj. napříč celou státní správou).


 

 

Nahoru